ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα οφέλη της Ονδασετρόνης

Η ονδανσετρόνη παρέχει ένα άριστο προφίλ ασφαλείας1, δείχνοντας σαφώς καλύτερη ανοχή από την μετοκλοπραμίδη σε μελέτη 7000 ασθενών. Η αύξηση των τσανσαμινασών ήταν δοσοεξαρτώμενη με τη χορήγηση σισπλατίνης2, ενώ οι αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα δεν είναι γνωστές.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ

Η αγωγή με φιναστερίδη στην αντιμετώπιση της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη (ΚΥΠ) μειώνει τη διόγκωση του προστάτη, ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης σημαντικών κλινικών συμβαμάτων και συνδυάζεται με καλή μακροχρόνια ανοχή.

ΓΙΑΤΙ ΒΙΚΑΛΟΥΤΑΜΙΔΗ

Η θεραπεία με βικαλουταμίδη σε συνδυασμό με LHRH ανάλογο ενδείκνυται στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτου σταδίου D2, αποτελώντας μια δραστική προσέγγιση του προβλήματος με αποδεδειγμένη αύξηση της επιβίωσης. 1

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΛΕΤΡΟΖΟΛΗ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις των μελετών BIG 1-98 και MA-17 σχολιάζουν ευνοϊκά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας με λετροζόλη:

Breast Cancer Res Treat, 2007;105:55-66. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

17 Νοέμβρη 30, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+30 2310911982

FAX:

+30 2310911982

EMAIL:

info@gp-pharma.gr