ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ

Η αγωγή με φιναστερίδη στην αντιμετώπιση της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη (ΚΥΠ) μειώνει τη διόγκωση του προστάτη, ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης σημαντικών κλινικών συμβαμάτων και συνδυάζεται με καλή μακροχρόνια ανοχή.

ΓΙΑΤΙ ΒΙΚΑΛΟΥΤΑΜΙΔΗ

Η θεραπεία με βικαλουταμίδη σε συνδυασμό με LHRH ανάλογο ενδείκνυται στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτου σταδίου D2, αποτελώντας μια δραστική προσέγγιση του προβλήματος με αποδεδειγμένη αύξηση της επιβίωσης. 1

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΛΕΤΡΟΖΟΛΗ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις των μελετών BIG 1-98 και MA-17 σχολιάζουν ευνοϊκά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας με λετροζόλη:

Breast Cancer Res Treat, 2007;105:55-66.

Μείωση κατά 27% της θνησιμότητας

Μείωση κατά 27% της θνησιμότητας που συνδέεται με τον καρκίνο τα τελευταία 25 χρόνια στις Η.Π.Α., σύμφωνα με την Έκθεση της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

17 Νοέμβρη 30, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+30 2310911982

FAX:

+30 2310911982