Η Εταιρια

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Εταιρια

Η GP pharma δηλώνει δυναμικά την παρουσία της στον φαρμακευτικό κλάδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και διάθεση υψηλής ποιότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Η εταιρεία μας είναι αμιγώς ελληνική, με σύγχρονη οργάνωση και διοίκηση, ειδικευμένο προσωπικό και με αποστολή της τη συνεχή επένδυση στην καινοτομία και στην παραγωγή αποτελεσματικών προϊόντων.

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής επέκταση του καταλόγου πρωτοτύπων αλλά και γενοσήμων φαρμάκων και προϊόντων υγείας, καθώς και η διατήρηση των άριστων σχέσεων με την ιατρική κοινότητα, τους φαρμακοποιούς και τον ιατρικό ακαδημαϊκό κόσμο της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η εταιρεία μας είναι επικεντρωμένη στην ελληνική αγορά επεκτείνοντας τους καταλόγους της και εκσυγχρονίζοντας συνεχώς τη στρατηγική της και την τεχνολογία της πληροφόρησης. Η GP pharma βασίζεται σε εν οικω συνεργασίες με σημαντικές κατασκευάστριες βιομηχανίες της Ευρώπης, ενώ όλες οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται διέπονται από αυστηρή Πολιτική Ποιότητας.

Αποστολή της εταιρείας μας είναι η προσφορά εξαίρετων προϊόντων και υπηρεσιών, η βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού καθώς και η εύρυθμη λειτουργία των κλινικών μέσω της άριστης συνεργασίας μας με το ιατρικό, φαρμακευτικό και διοικητικό προσωπικό. Η εταιρεία μας αποσκοπεί στη δημιουργία ισχυρών συνεργατικών σχέσεων με αξιόλογους φορείς του ιατρικού και φαρμακευτικού κόσμου, για την από κοινού προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, με τελικό αποδέκτη τον ασθενή, τον οποίο υπηρετούμε με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

17 Νοέμβρη 30, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+30 2310911982
+30 2310911982 (FAX)