Πολιτικη Cookies

GP-PHARMA.GR

Πολιτικη Cookies

Τι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην
κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις
ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προ-
τιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή περιηγείστε στις σελίδες του. Τα Cookies δεν
συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προ-
γράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες με σκοπό να παρέχουν μια πιο φιλική
στον χρήστη υπηρεσία.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα
Cookies.

Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας
ή επόμενης επίσκεψης.

Τα Cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοι-
χείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης.

Τύποι Cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας

Οι τύποι των Cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας είναι μόνιμα Cookies (persistent Cookies) και προ-
σωρινά Cookies (session Cookies).
• Τα προσωρινά Cookies (session Cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας διαγράφονται μετά το
πέρας της περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή (browser).

Ποια Cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι πληροφορίες συλλέγονται;

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως της λειτουργίας τους:
• Απολύτως απαραίτητα: Τα απολύτως απαραίτητα Cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή
λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λει-
τουργίες του. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι τα cookies(session id-modx) αυτά έχουν να κάνουν με
την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας και είναι ουσιαστικής σημασίας για λόγους ασφαλείας αλλά
και για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε
τη δραστηριότητά του χρήστη σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Δεδομένου ότι αυτά τα cookies
είναι κρίσιμα για ορισμένες λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου μας, δεν υπάρχει διαθέσιμη επι-
λογή opt-out γι’ αυτά, αλλά η μόνη δυνατότητα του χρήστη είναι η ρύθμιση των παραμέτρων του
προγράμματος πλοήγησης κατά τρόπο που να αποτρέπει την αποθήκευση τους και να προβαίνει
αυτόματα στον αποκλεισμό τους. Σε περίπτωση που επιλέξετε μέσω του φυλλομετρητή (browser)
σας να μπλοκάρετε τα Cookies ορισμένα τμήματα του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να μην λει-
τουργούν.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση Cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των Cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού
ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες:
http://Cookiepedia.co.uk/all-about-Cookies και http://www.allaboutCookies.org/.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα Cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα
βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εδώ.

Αλλαγές στην Πολιτική Cookies

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε
σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερο-
μηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από
την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
Η παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα της Ιστοσελίδας και κατ’ επέκταση και των Όρων Χρήσης του.

Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

17 Νοέμβρη 30, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+30 2310911982
+30 2310911982 (FAX)