ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • EXEMESTANE

  ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

  Ογκολογία
 • LETROZOLE

  ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

  Ογκολογία
 • ERLOTINIB

  ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

  Ογκολογία
 • ITRACONAZOLE

  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  Αιματολογία
 • BORTEZOMIB

  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  Αιματολογία
 • LENALIDOMIDE

  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  Αιματολογία
 • ADALIMUMAB

  ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  Ρευματολογία
 • FLUCLOXACILLIN

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Ampicillin sodium

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Fluconazole

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Ciprofloxacin lactate

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Linezolid

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Moxifloxacin

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Meropenem

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Ceftriaxone sodium

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Ceftazidime

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Cefepim

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Flumazenil

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Metronidazole

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Clindamycin

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Calcium Gluconate

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Calcium Chloride

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Magnesium Sulfate

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Paracetamol

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Cefuroxime Sodium

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Ondansetron

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Meropenem

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Imipemem / cilastatin

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Ropivacaine

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • Propofol

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  Νοσοκομειακά Προϊόντα
 • SMOFKABIVEN

  ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

  Παρεντερική Διατροφή
 • ADDAMEL

  ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

  Παρεντερική Διατροφή
 • VITALIPID

  ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

  Παρεντερική Διατροφή
 • SOLUVIT

  ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

  Παρεντερική Διατροφή
 • DIPEPTIVEN

  ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

  Παρεντερική Διατροφή


   

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

  17 Νοέμβρη 30, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

  +30 2310911982
  +30 2310911982 (FAX)