ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ

Η αγωγή με φιναστερίδη στην αντιμετώπιση της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη (ΚΥΠ) μειώνει τη διόγκωση του προστάτη, ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης σημαντικών κλινικών συμβαμάτων και συνδυάζεται με καλή μακροχρόνια ανοχή.

Βάσει μελετών, oι ασθενείς σε αγωγή με φιναστερίδη εμφάνισαν σημαντική μείωση στον όγκο του προστάτη κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους θεραπείας, η οποία διατηρήθηκε στα επόμενα τρία έτη της μελέτης. Επιπλέον, η αγωγή μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο χειρουργικής επέμβασης. Τα οφέλη ήταν εμφανή από τον 4ο μήνα και διατηρήθηκαν σε όλη τη διάρκεια των 4 ετών της μελέτης. 1

Ακόμα, η αγωγή με φιναστερίδη εξασφάλισε μακροχρόνια συμπτωματική ανακούφιση και μέιωσε τον κίνδυνο εμφάνισης οξείας επίσχεσης ούρων.2,3

Τέλος, η μακροχρόνια αγωγή με φιναστερίδη ήταν καλώς ανεκτή με χαμηλή συχνότητα εμφάνισης σεξουαλικών ανεπιθύμητων ενεργειών κατά το πρώτο έτος και με ακόμα μικρότερη συχνότητα εμφάνισης κατά τη διάρκεια των επόμενων 5 ετών.4 

  1. McConnell JD at al N Eng J Med 1998 Feb; 338(9):557-63.
  2. McConnell JD at al N Eng J Med 2003 Dec; 349(25):2387-98.
  3. Marberger MJ Urology. 1998 May; 51(5):677-86.
  4. Lowe FC at al Urology. 2003 Apr; 61(4):791-6.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

17 Νοέμβρη 30, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+30 2310911982

FAX:

+30 2310911982

EMAIL:

info@gp-pharma.gr