ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα οφελη της Ονδασετρονης

Η ονδανσετρόνη παρέχει ένα άριστο προφίλ ασφαλείας1, δείχνοντας σαφώς καλύτερη ανοχή από την μετοκλοπραμίδη σε μελέτη 7000 ασθενών. Η αύξηση των τσανσαμινασών ήταν δοσοεξαρτώμενη με τη χορήγηση σισπλατίνης2, ενώ οι αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα δεν είναι γνωστές.

 

Το 98% των ασθενών δεν επιθυμούν αλλαγή της αντιεμετικής θεραπείας3 καθώς η ονδασετρόνη εξασφαλίζει υψηλό ποσοστό ελέγχου της ναυτίας και του εμέτου που οφείλονται στη χημειοθεραπεία με σισπλατίνη4.

 

  1. Einarson et al.: BJOG: an international Journal of Obstetrics & Gynaecology Sept, 2004, Vol, 111, pp 940-943
  2. Bhatia A. et.: Indian J Med Res, Sept, 2004 pp183-193
  3. Sykes A.J. et al.: Support Care Cancer (1997) 5: 500-503
  4. Liaw C.C. et al.: Am.J.Clin.Oncol.2000 Jun.23(3):253-7
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

17 Νοέμβρη 30, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+30 2310911982

FAX:

+30 2310911982

EMAIL:

info@gp-pharma.gr