ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

TEZOLAMET ®

TEZOLAMET CAPS 20MG/CAP BTx5 (5 SACHETS x1 CAP)
TEZOLAMET CAPS 100MG/CAP BTx5 (5 SACHETS x1 CAP)
TEZOLAMET CAPS 140MG/CAP BTx5 (5 SACHETS x1 CAP)
TEZOLAMET CAPS 250MG/CAP BTx5 (5 SACHETS x1 CAP)

Το Tezolamet ® ενδείκνυται για την θεραπεία των:

  • ενηλίκων ασθενών με νέο-διαγνωσμένο πολύμορφο γλοιοβλάστωμα συγχορηγούμενο με ακτινοθεραπεία (RT) και στη συνέχεια ως μονοθεραπεία.
  • παιδιών από την ηλικία των τριών ετών, εφήβων και ενηλίκων ασθενών με κακόηθες γλοίωμα, όπως το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ή αναπλαστικό αστροκύτωμα, που εμφανίζει υποτροπή ή εξέλιξη μετά από καθιερωμένη θεραπεία.

Κάθε σκληρό καψάκιο Tezolamet ® 20mg περιέχει 20 mg τεμοζολομίδη.

Κάθε σκληρό καψάκιο Tezolamet ® 100mg περιέχει 100 mg τεμοζολομίδη.

Κάθε σκληρό καψάκιο Tezolamet ® 140mg περιέχει 140 mg τεμοζολομίδη.

Κάθε σκληρό καψάκιο Tezolamet ® 250mg περιέχει 250 mg τεμοζολομίδη.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

17 Νοέμβρη 30, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+30 2310911982

FAX:

+30 2310911982

EMAIL:

info@gp-pharma.gr